Az illetékes szakminisztérium által előírt szóbeli vizsgakérdések: