Az illetékes szakminisztérium által előírt szóbeli vizsgakérdések:

 

 

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 

 

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

0116-06 Logisztika

 

Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

0116-06/1 A vállalati logisztikai rendszer működése. A logisztikai munkakörben használt magyar és idegen nyelvű dokumentumok kitöltése, tartalmának értelmezése

 

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység

 

 

 Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc

 

 

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. § 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a 1617-1/2007. számon kiadom.

 

 

Jóváhagyta:

 

Mátyus Mihály

főosztályvezető

 

 

2007

 

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

 

Érvényes: 2007. 08. 21-től


 

 

 

A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

 

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

 

54 345 02 0000 00 00

Logisztikai ügyintéző

54 345 02 0001 54 01

Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző

 


 

 

A vállalati logisztikai rendszer működése. A logisztikai munkakörben használt magyar és idegen nyelvű dokumentumok kitöltése, tartalmának értelmezése vizsgafeladat jellemzői:

 

A szóbeli tételeket a szaktanárok által összeállított, a tétel tartalmához illeszkedő mellékletek, források, térképek, segédanyagként felhasználható magyar és idegen nyelvű okmányok egészítsék ki!

 

Kérdések:

 

1. Mutassa be, hogy milyen tevékenységek jelennek meg a logisztikai láncban! Mit jelent a visszutas (reverz) logisztika? Említsen tipikus termékcsoportokat, amelyeknél fontos a visszutas logisztika megszervezése! Mutassa be a logisztikai döntések szempontjából fontos költségcsoportokat! Ismertessen olyan döntéseket, amikor az egyes költségcsoportok közötti átváltást kell mérlegelni!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentumot!

Információtartalom vázlata

A logisztika fogalma, jelentősége a vállalati versenyképességben

Logisztikai tevékenységek

Visszutas (reverz) logisztika

Példák a logisztikai költségekre és az átváltásokra:

- Szállítási, rendelés-feldolgozási, készletezési költségek, és elmaradt értékesítés költsége

- A készletezési pontok számának hatása az egyes költségcsoportokra

- A termelési sorozatnagyság hatása az egyes költségcsoportokra, stb.

 

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

2. Mutassa be a komissiózás fogalmát és lebonyolításának módszereit, azok előnyeit, hátrányait!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentumot!

Információtartalom vázlata

A komissiózás

A komissiózás lehetséges megoldásai:

- a teljesítés módja szerint,

- a komissiózás helye szerint,

- a komissiózás térbeli lebonyolítása szerint.

Bizonylat nélküli komissiózás

Az egyes megoldások előnyeinek, hátrányainak értékelése, milyen esetekben alkalmazhatóak hatékonyan

 

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

3. Ismertesse a globális azonosítási és kommunikációs szabványok szerepét a termékazonosításban és nyomon követésben! Melyek ezek jellegzetességei?

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A GS1 szabvány (EAN és UCC egyesülése)

A GS1 azonosító kulcsok, vonalkódok

A vonalkódok jelentősége

 

GS1 eCOM

GS1 GDSN

GS1-128, felépítése

EPC Global

Az áru nyomon követhetősége által támasztott követelmények

 

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

4. Magyarázza el, hogy mit jelent a „logisztikai szolgáltató vállalat”! Mondjon példákat is!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A logisztikai szolgáltatók szerepe a logisztikai rendszerben

Választásuk indokai

Tevékenységeik:

Alaptevékenységek:

- fuvarozás

- szállítmányozás,

- raktározás,

- információs rendszer működtetése,

- konszolidáció és elosztás.

Értékhozzáadott szolgáltatások:

- készletgazdálkodás

- komissiózás,

- címkézés,

- visszáru és hulladékkezelés,

- újracsomagolás,

- selejt kezelése,

- befejező termelési tevékenységek,

- tanácsadás.

Vállalati példák

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

5. Mutassa be, hogy a modern termelési rendszerek (JIT, OPT) logisztikai követelményei miben térnek el a hagyományos rendszerektől!

 

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Just in Time és OPT rendszerek főbb jellemzői

Termelési folyamatok hagyományos típusai, jellemzői

Hagyományos rendszerekkel való összevetés szempontjai:

- Milyen jellegű folyamatoknál

- Kapacitások

- Készletek

- Átfutási idő

- Sorozatnagyság

- Termelésirányítás

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

6. Mutassa be a kiszolgálási színvonal mérésének jelentőségét a logisztikai rendszerben! Milyen mutatókkal mérhető? Hogyan határozható meg a kívánt színvonal?

 

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Kiszolgálási színvonal

Jelentősége

Mutatói a következő területeken:

- rendelési átfutási idő

- időbeni pontosság

- szállítás időbeni pontossága

- készletrendelkezésre állás

- készlethiány

- mennyiségi pontosság

- rendelési információ

- egyéb mutatók

Meghatározása

 

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

7. Mutassa be a disztribúciós hálózat lehetséges típusait! Milyen szempontok befolyásolják a választást? Kik az értékesítési csatorna szereplői?

 

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

 

Információtartalom vázlata

Disztribúciós hálózat típusai:

- Közvetett (lépcsős) rendszer

- Közvetlen (direkt) rendszer

- Rugalmas rendszer

Befolyásoló tényezők:

- kiszolgálási színvonal célok

- költségek és azok együttes optimuma

- vevők elhelyezkedése

- áru és előállítási folyamat jellege

- egyéb szempontok

Értékesítési csatorna szereplői:

- elsődleges csatorna tagok (termelő, nagykereskedő, kiskereskedő)

- szakosodott (specializált) csatorna tagok (pl. logisztikai vagy pénzügyi szolgáltatók)

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

8. Melyek a logisztikai rendszer főbb területei? Milyen adatok gyűjtésére és kezelésére van szükség az egyes területekhez kapcsolódóan? Melyek a logisztikai információs rendszer főbb adatállományai?

 

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A logisztikai rendszer főbb területei

A logisztikai rendszerhez kötődő feladatok

Műszaki/termelési adatállomány

- tétel (cikk) törzsadatok

- anyagválaszték állomány

- gyártási termékstruktúra

- gyártási útvonal leírása

Készletgazdálkodás adatállományai

Beszerzéshez kötődő adatok

Értékesítéshez kötődő adatállományok

 Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

9. Ismertessen olyan informatikai megoldásokat, amelyek a gyakorlatban a logisztikai feladatok megoldását a vállalati információs rendszerhez kapcsolódva segítik! Részletesen térjen ki az automatikus azonosítás és adatgyűjtés, az EDI, az elektronikus kereskedelem, és a GPS eszközökre!

 

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Az információ szerepe a logisztikában

Gyakorlati megoldások és ezek jelentése, felhasználása, jelentősége, technikai elemei:

-         Automatikus azonosítás és automatikus adatgyűjtés (technikái és eszközei: legjellemzőbb eszközei vonalkód technika, rádiófrekvenciás jelhordozó)

-         EDI jelentése, szabványok szerepe

-         Árukövető rendszerek

-         Elektronikus kereskedelem

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

10. Milyen esetekben kell a közbeszerzési törvényt alkalmazni a beszerzések során? Melyek a közbeszerzés legjellemzőbb eljárástípusai?

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Közbeszerzés lényege, célja

Közbeszerzés alanyi hatálya

Közbeszerzés tárgyi hatálya

Közbeszerzési értékhatárok

Közbeszerzés legjellemzőbb eljárástípusai, ezek főbb jellemzői

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

11. Egy ajánlatkérésre beérkező ajánlatokat kell összehasonlítania. Mit venne figyelembe az ajánlatban szereplő árak összehasonlításánál? Mutassa be az árat befolyásoló tényezőket! Milyen árképzési módokat ismer?

IIsmertesse a mellékelt idegen nyelvű levél tartalmát!

Információtartalom vázlata

Árat befolyásoló tényezők

- Árnövelő tényezők (pótlólagos költségek, pl. csomagolás, fuvardíjak, vám, stb.)

- Árcsökkentő tényezők (rabattok, skontó, költségcsökkenések)

 

Az ár kialakításánál figyelembe vett egyéb tényezők (fizetési határidő, rendelés tételnagysága, termékélet-görbe, szezonális tényezők, stb.)

 

Árképzés módjai:

- költség alapú

- piaci

- versenyár

Az idegen nyelvű levél tartalmának ismertetése

 

12. Mutassa be készletezés szerepét a logisztikai folyamatokban! Milyen szempontok alapján és hogyan csoportosíthatóak a készletek?

IIsmertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

1. A készletek szerepe a vállalati működésben (gazdasági, működésbiztonsági, eltérő ütemű tevékenységek, vállalati határok, elkülönült folyamatok, stb.)

2. A készletek csoportosítása

- Számviteli csoportok (számviteli szempontok szerint: alapanyag, félkész termék, késztermék), számviteli nyilvántartásban jelenik így meg

- Funkcionális csoportok (készlet képződésének indoka szerint: tervezett, sorozatnagyság, fluktuációs, szállítási, tartalék-alkatrész készlet), a logisztikai rendszerben betöltött szerep szerint, inkább elvi jelentőségű csoportosítás

- Készletgazdálkodási sajátosságok szerinti csoportok (azonos csoportok azonos készletezési eljárások, pl. ABC szerinti csoportosítás)

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

13. Vállalatánál csökkenteni szeretnék a készleteket. Milyen módszerekkel elemezné ennek megvalósításához a készletállományt? Válaszában térjen ki arra is, hogy a készletek milyen szerepet töltenek be a vállalati működésben!

 

IIsmertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A készletek szerepe a vállalati működésben

Készletek elemzése:

- Készletgazdálkodás hatékonyságát mérő mutatók (forgási sebesség, forgási idő)

- ABC elemzés lényege

A készletelemzés módszereinek alkalmazása a készletgazdálkodás hatékonyságának javítására.

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

14. Ismertesse a leltározásról és a készletnyilvántartásról a főbb tudnivalókat! Mutassa be a készletnyilvántartás és a leltározás bizonylatait!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A leltározás célja

A leltározás folyamata

A leltározás dokumentumai (leltárfelvételi jegy, leltárfelvételi ív, jegyzőkönyv, selejtezési, leértékelési jegyzőkönyv, nyilatkozatok a szabályszerűségről)

 

A készletnyilvántartás szerepe

A készletnyilvántartás alapja

A készletnyilvántartás módja (karton vagy számítógép)

A készletnyilvántartás bizonylatai (anyag/eszköz bevételezési bizonylat, szállítólevél, készlet átadás-átvételi bizonylat, anyagkivételezési bizonylat, áruvisszavételezési bizonylat, káreseti jegyzőkönyv)

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

15. Egy terméket (melyet folyamatosan értékesítenek) egy üzemben különféle alkatrészekből szerelnek össze. Mutassa be a termeléstervezés fázisait!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A termeléstervezés célja

A tervezés lépései és ezek tartalma, elkészítési módja:

Kereslet előrejelzés (módszerek, technikák)

Aggregált tervezés (lényege, időtáv, részletezettség, módszere)

Anyagszükséglet-számítás (lényege, számításának menete, a számításhoz felhasznált információk, a számítás outputjai, a módszer előnyei, a módszer alkalmazhatóságának feltételei)

Termelés-ütemezés (célja, számítása)

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

16. Mutassa be a főbb árucsoportok tárolási követelményeit!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Az egyes csoportokról a csoport-jellemzők és a tárolási jellemzők:

Növényi és állati eredetű élelmiszerek (korlátozott eltarthatósági és fogyaszthatósági idő, biológiai igénybevétel elleni védelem: higiénia, klimatikus viszonyok)

Fémáruk (méretük és alakjuk sokféle lehet, kémiai igénybevétel elleni védelem, alaknak megfelelő tárolás)

Textilipari és bőráruk (különböző megjelenési forma, veszélytényező: a biológiai igénybevétel)

Faipari termékek és építőanyagok (különböző érzékenység, heterogén csoport, faipari termékek klimatikusan és biológiailag érzékenyek, tárolási mód)

Lakberendezési cikkek (heterogén, mind anyag, mind terjedelem, mind alak szempontjából)

Villamosipari és elektrotechnikai termékek (heterogén csoport, klimatikus igénybevétel)

Aeroszolos termékek (veszélyes áru, tárolása)

Lakk- és festékipari termékek (veszélyes áru, tárolása)

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

17. Mutassa be a fuvarozásra, szállítmányozásra és a vámeljárásra vonatkozó fontosabb nemzetközi egyezményeket!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A következő nemzetközi egyezményekről a fontosabb tudnivalók ismertetése

Vámeljárás:

- Isztambuli egyezmény (ATA)

- TIR

- Tranzit egyezmény

Fuvarozás:

-         Vasúti: COTIF/CÍM, SZMGSZ, RID

-         Közúti: CMR, ADR

-         Belvízi: Budapesti konvenció

-         Tengeri: Brüsszeli Egyezmény, Hamburgi szabályok

-         Légi: Varsói Egyezmény, ICAO TI, DGR

Szállítmányozás: FIATA

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

18. Magyarázza el a szállítmányozó és a fuvarozó közötti különbséget! Válaszában térjen ki a szállítmányozói felelősség kérdésére!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Szállítmányozás, fuvarozás fogalma

A szállítmányozó, fuvarozó tevékenysége

A szállítmányozók szerepe a logisztikai folyamatokban

A szállítmányozó felelőssége:

-         Általános felelősség (Ptk. 339. paragrafus)

-         Felelősség jellege: vétkes (alanyi)

-         Mentességek

-         Kártérítés mértéke

-         Elévülési idő

 

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

19. A beszerzési szervezet részére beszerzési igény érkezik valamelyik belső szervezeti egységtől. Mutassa be a beszerzési folyamat lépéseit, amennyiben új, eddig még nem vásárolt, illetve, ha rutinszerűen beszerzendő termékről van szó

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A beszerzés lépései

1. Új beszerzés esetén a szükséglet azonosítása, az igények pontosítása, a szükséges információk beszerzése, hiányzó információk pontosítása,

2. A szállító felkutatása

 a/ új termék vagy szolgáltatás esetén  

 b/ rutin beszerzésnél

3. A beszállító kiválasztása, szállítói ajánlatok értékelése

4. Rendelés feladása

5. Megrendelés utáni tennivalók

6. Az áru átvétele

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

20. Mutassa be a beszerzési ajánlatok megszerzésének lehetséges eljárásait! Említsen meg olyan szituációkat, termékeket vagy szolgáltatásokat, amikor az egyes eljárásfajták használata célszerű! Válaszát indokolja!

IIsmertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Leggyakrabban használt eljárások

1. Ajánlat kérés

            - formái, tartalma, jogi keretei

            - speciális forma az elektronikus aukció

2. Tender kiírás

- tartalma, célja, formái

Az eljárásformák alkalmazásának feltételei

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

21. Mutassa be a beszerzés lehetséges szervezeti elhelyezkedését! Hogyan befolyásolja ez a belső igénylőkkel, illetve a beszállítókkal való kapcsolatot?

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A beszerzés helye a vállalati szervezetben

- Centralizált, decentralizált beszerzési szervezet és jellemzői

- Belső igénylőkkel és szállítókkal való kapcsolat kezelése, az információáramlás módjai

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

22. Ismertesse a leggyakrabban alkalmazott szállítóértékelési eljárásokat! Mutassa be ezek gyakorlati alkalmazásának feltételeit és szempontrendszerét!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A szállítóértékelés célja

Eljárások:

       - kategorikus eljárás,

       - súlyozott pontrendszer,

       - költségalapú eljárások,

       - egyéb eljárások.

A szállítóértékelési eljárás kiválasztásának szempontjai

A szállítóértékelés szempontjai és az azt befolyásoló tényezők

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

23. Mutassa be az áru átvételéhez kapcsolódó főbb feladatokat és a kezelendő bizonylatokat! Értelmezze a mellékelt bizonylatok tartalmát!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Az áruátvételhez kapcsolódó főbb feladatok:

- szerződés teljesülésének ellenőrzése,

- áru minőségi, mennyiségi és értékbeni ellenőrzése,

- az áruátvétel területe és technikai háttere.

Bruttó átvétel, vakátvétel, tételes átvétel fogalma, teendői

Az átvevő felelőssége

Az áruátvétel során kezelt bizonylatok:

- az áru átvételét igazoló bizonylatok,

- a készletre vétel bizonylatai

Reklamációk intézése

Az áruátvételnél használt eszközök:

-   anyagmozgató eszközök

-   mérőeszközök

-    azonosító eszközök

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

24. Mutassa be a készletgazdálkodás költségeit! Hogyan hat a rendelési mennyiség és a rendelési gyakoriság alakulása a készletezési költségekre?

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Főbb költség csoportok: rendelési költség, készlettartási költség

A két költségcsoport közötti átváltás.

A gazdaságos rendelési tételnagyság modellje

Az optimális rendelési mennyiség meghatározása

A modell gyakorlati alkalmazhatósága

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

25. Mutassa be a minőség kérdésének szerepét a szállítóértékelésben és a szállítói kapcsolatok menedzsmentjében! Térjen ki a minőség fogalmának értelmezésére és a szavatosság, jótállás és termékfelelősség fogalmára!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A szállítóértékelési rendszerek egyik legfontosabb értékelési szempontja a minőség.

Értékelhető:      termék minősége

                        folyamat minősége

                        kiszolgálás minősége

                        kapcsolat minősége

A minőség szerepe a szállítói kapcsolatok kezelésében

A minőség fogalmának értelmezései:

- szabványalapú és piaci minőség értelmezések

- minőség szintjei (Shoji Shiba)

- az MSZ EN ISO 9000: 2001 szerinti minőségértelmezés

- objektív, szubjektív, ökonomikus, funkcionális, nem funkcionális minőség

Szavatosság, jótállás, termékfelelősség

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

26. Ismertesse a minőségbiztosítási rendszerekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat! Mutassa be a minőség értelmezését a logisztikában!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerek

- Az ISO 9000:2000 (MSZ EN ISO 9000:2001) szabványsorozat tagjai, az egyes szabványok szerepe

            - Az ISO 9001: 2000 (MSZ EN ISO 9001:2001) szabvány

- fő fejezetei,

- minőségirányítási alapelvei,

- folyamatmodellje,

- dokumentációs rendszere,

- szerinti tanúsítás folyamata.

            - Ágazatspecifikus minőségbiztosítási szabványok

Minőség a logisztikában:

                        - vevői igényeknek, elvárásoknak való megfelelés, ennek dimenziói

                        - a minőség mérése és mutatói

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

27. Mutassa be a raktárak helyét és szerepét a logisztikában! Mutassa be a raktárak működésének folyamatmoduljait! Milyen tevékenységek végzendők az egyes folyamatmodulokban? Melyek a korszerű raktárakkal szemben támasztott követelmények?

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Raktár típusok, jellemzőik

Raktárak szerepe a hagyományos anyagáramlási kapcsolatokban: Termelő®készáru raktár®alapanyag raktár®vevő

Kihelyezett raktárak: elosztó raktárak (egy termelő több felhasználónak) vagy ellátóraktárak (több termelő szállít be a raktárba egy felhasználónak).

Logisztikai ellátó-elosztó központok.

Folyamatmodulok:

- Árubeszállítás, (járműfogadás, járműkirakás, áruátvétel, tárolási egység képzése, előkészítés betárolásra)

- Tárolás

- Komissiózás

- Expediálás (kiszállítás előkészítése: csomagolás, kiszállítási egység képzése, járműrakodás)

Korszerű raktárakkal szemben támasztott követelmények

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

 

28. Mit jelent a raktártechnológia fogalma? Melyek a főbb elemei? Mutassa be a főbb tárolási módokat!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Raktártechnológia fogalma

Főbb elemei:

- a tárolás technikai eszközrendszere

- a komissiózás technikai eszközrendszere

- a raktári belső anyagmozgatás technikai eszközrendszere

- a raktárirányítás rendszere

- a raktári munkafolyamatok

- humán erőforrások

- külső áruszállítási és információs kapcsolatok

Tárolási módok és jellemzőik:

- Állvány nélküli:          tömbös

                                   soros

- Állványos:                 soros

                                    kettős mélységű

                                   bejárható

                                   gördíthető

                                   görgős átfutó

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

29. Mutassa be az anyagmozgatási rendszer fogalmát és az anyagmozgató rendszerek logisztikai rendszerekben betöltött szerepüktől függő főbb csoportjait! Térjen ki az egyes termelési folyamattípusok anyagmozgatási igényeire is!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Anyagmozgatási rendszer fogalma

Anyagmozgatási rendszer típusai:

- Termelési folyamatokat kiszolgáló: (termelő részlegek közötti, termelő részlegeken belüli, munkahelyi)

- Raktári (tárolótéri, áruelőkészítő-téri anyagmozgató rendszerek)

- Rakodóhelyi (vállalati, közlekedési rakodóhelyi)

- Egyéb speciális területet kiszolgáló

Termelési folyamattípusok anyagmozgatási igénye:

- Műhelyrendszer

- Csoportos gyártási rendszer

- Folyamatrendszer

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

30. Mutassa be az anyagmozgató gépek főbb csoportjait és megválasztásuk szempontjait!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Megkülönböztethetők:

-         folyamatos (hordozóelemes szállítógépek, anyagot helyben maradó alátámasztáson, mechanikus vagy gravitációs úton továbbítandó szállítógépek, az anyagot áramló közegben továbbító szállítógépek)

-         szakaszos, (padlószinti, sínpályához nem kötött, padlószinti sínpályához kötött, nem padlószinti sínpályához kötött, helyhez kötött)

-         kombinált (vegyes)

árutovábbítást biztosító anyagmozgató rendszerek.

IIdegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

31. Mutassa be a raktárirányítás összetevőit, módszereit és gazdasági mutatóit!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A raktárirányítás feladatai:

1. Törzsadatok nyilvántartása

2. Raktár külső kapcsolatainak kezelése

3. Raktári munkafolyamatok vezénylése

4. Készletgazdálkodás

 

Raktárirányítás módszerei:

a) raktárirányítás papír alapú információhordozóval

b) automatikus raktárirányítás

c) raktárirányítás helyi terminállal

d) raktárirányítás vonalkódos tranzakciókkal

 

Gazdasági mutatók:

Statikus: (raktárkapacitás, raktárkapacitás kihasználás)

Dinamikus (átbocsátóképesség, átbocsátó képesség kihasználása, forgási sebesség)

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

 

32. Ismertesse az áruterítés technológiai jellemzőit!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A vasúti árufuvarozás jellemzői, szabályozása

A közúti árutovábbítás jellemzői, szabályozása

A légi árufuvarozás szerepe az áruszállításokban

A nemzetközi gyűjtőszállítmányozás lényege

A kombinált fuvarozás kialakulása, fejlődésének feltételei, napjaink kombinált fuvarozási technikái

A konténeres árufuvarozás kialakulása, szerepe az áruszállításokban. A konténerek típusai, a nemzetközi konténerforgalom járművei, konténerkezelő és tárolóhelyek

A folyami és a tengeri árufuvarozás szerepe az áruszállításokban

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

33. Ismertesse a gazdaság és a közlekedésföldrajz kapcsolatrendszerét, az Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikájának fő elemeit, Magyarország hierarchikus területbeosztási rendszerét!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Magyarország természetföldrajzi adottságai, a természetföldrajz és a közlekedésföldrajz kapcsolata

Magyarország települései, a hierarchikus területbeosztási rendszer

        Régiók

        Megyék

        Kistérségek

        Települések

Az Európai Unió közlekedéspolitikájának fő elemei

Magyarország közlekedéspolitikájának fő elemei

A Transzeurópai Hálózatok

A Magyarországon átvezető „Helsinki folyosók”

Az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság, a szolgáltatások és a közlekedés kapcsolatrendszere

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

34. Foglalja össze a térképolvasással kapcsolatos legfontosabb ismereteket!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A térkép fogalma, ismérvei

A térkép és a valóság kapcsolata

A térképi ábrázolás korlátainak értékelése

A térképek osztályozása

Ábrázolási módok

        Domborzatrajz

        Vízrajz

        Természetes tereptárgyak és növényzet

        A települések, épületek

        Közlekedéshálózat, szállítás

        Határok

A névrajz. A nevek elhelyezése

A tematikus térképek osztályozása

Helymeghatározások, távolságmérések és egyszerű számítások a térkép segítségével

Okfejtő térképolvasás különféle méretarányú, különböző ábrázolásmódú és tartalmú térképeken

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

35. Mutassa be a korszerű elosztás irányítási módszereket, a számítógéppel segített útvonaltervezést, járattervezést!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A korszerű elosztás irányítási rendszer célkitűzései

Az elosztás irányítási rendszer fő moduljai

        Fuvarigények összeállítása

        Térképi, topológiai információs rendszer

        Útvonal optimalizálás

        Járattervezés

        Információszolgáltatás

A számítógépes járattervező rendszerek kiválasztásának szempontjai

A számítógépes járattervező rendszerek adatbázisai

A számítógépes járattervező rendszerek előnyei

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

36. A térkép használatával ismertesse a főbb európai közlekedési és szállítási csomópontokat!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Az EU közlekedéspolitikája

Az Integrált közlekedési láncok

TEN hálózat

TINA hálózat

A közlekedési csomópontok szerepe

Komplex tengeri kikötők

Komplex légi kikötők

Multimodális szárazföldi közlekedési csomópontok

Áruforgalmi központok

Logisztikai központok

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

37. Mutassa be a térkép felhasználásával a magyarországi közúti, vasúti, vízi, légi és vezetékes szállítás fő vonalait!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A logisztika és az infrastruktúra kapcsolata

A magyarországi közúthálózat fő vonalai

       A magyarországi vasúthálózat fő vonalai

       A magyarországi vízi utak

       A magyarországi légi közlekedés

       A magyarországi csővezetékes hálózat

       A magyarországi távvezeték hálózat

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

38. Cégénél nemrég komoly probléma merült fel egy nagyméretű rakomány vevőhöz történő eljuttatásával, ezért megbízták Önt, hogy készítsen ismertető anyagot az egyes közlekedési alágazatok infrastruktúrájáról és a fuvareszközökről. Hasonlítsa össze az egyes áruszállítási módok jellemzőit a fuvarozási eszközök és a fuvarozás infrastruktúrája tekintetében!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A közúti fuvarozás jellemzői

        A közúti fuvarozás szabályozása

        A közúti fuvarozás díjai

        A közúti fuvarozás infrastruktúrája

        A közúti fuvareszközök

A vasúti fuvarozás jellemzői

        A vasúti fuvarozás szabályozása

        A vasúti fuvarozás díjai

        A vasúti fuvarozás infrastruktúrája

        A vasúti fuvarozás fuvareszközök

A légi fuvarozás jellemzői

        A légi fuvarozás szabályozása

        A légi fuvarozás díjai

        A légi fuvarozás infrastruktúrája és eszközei

 

A folyami fuvarozás jellemzői

        A folyami fuvarozás szabályozása

        A folyami fuvarozás díjai

        A folyami fuvarozás infrastruktúrája és eszközei

 A tengeri fuvarozás jellemzői

        A tengeri fuvarozás szabályozása

        A tengeri fuvarozás díjai

        A tengeri fuvarozás infrastruktúrája és eszközei

A kombinált fuvarozás legfontosabb jellemzői

A csővezetékes szállítás jellemzői

Összehasonlítási szempontok és összehasonlítás

Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

39. Főnöke elégedetlen az elosztáshoz kapcsolódó mutatókkal és a fuvarszervezéssel, ezért megbízta Önt azzal, hogy dolgozza ki az elosztás továbbfejlesztésének lehetséges módját. Ismertesse a korszerű elosztási, szállításirányítási rendszer célkitűzéseit és a tervek készítésénél figyelembe veendő szempontokat!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Általános követelmények

        Az összes futás csökkentése

        Az üresen futás csökkentése

        A szállítójárművek kapacitáskihasználása

        Az ügyfélelérési idők betartása

        Magas kiszolgálási színvonal biztosítása.

        A költségek csökkentése

        A környezetszennyezés csökkentése

Fuvarigények összeállítása

Távolság – idő mátrix készítés

Ügyfél adatbázis használata

A topológiai adatbázis használata

Járművek, járművezetők adatbázis használata

Útvonal-optimalizálás

A járattervek elkészítése

Nyomonkövetés, kommunikáció a járművekkel

Az idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

40. Az utóbbi időben cégénél sok kár keletkezett azért, mert a fuvarozás vagy a tárolás során megsérült az áru. Az Ön feladata az árusérülés elleni védekezés kidolgozása. Ismertesse az árukat érő igénybevételeket és az igénybevétel elleni védekezés eszközeit, módszereit!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

       Az árukat érő igénybevételek csoportosítása

        Az igénybevétel jellege

        Az igénybevétel fellépési helye

        Az igénybevétel időtartama

       A raktározás során fellépő igénybevételek

       A szállítás során fellépő igénybevételek

        Mechanikai igénybevételek

        Klimatikus igénybevételek

        Kémiai igénybevételek

        Biológiai igénybevételek

Az igénybevételekkel szembeni általános áruvédelmi megoldások

Árukezelési jelek a csomagoláson

Az egyes árucsoportok speciális áruvédelmi sajátosságai

        Növényi és állati eredetű élelmiszerek

        Fémáruk

        Textilipari és bőráruk

        Faipari termékek és építőanyagok

        Lakberendezési cikkek

        Villamosipari és elektrotechnikai termékek

        Aeroszolos termékek

        Lakk- és festékipari termékek

Az Idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

41. A mellékelt okmányminták felhasználásával ismertesse az áruszállításhoz kapcsolódó okmányok tartalmi és formai követelményeit, kezelésük módját!

 

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű okmány tartalmát!

Információtartalom vázlata

A CMR fuvarlevél

A T2 L okmány

Származási igazolás

A CIM fuvarlevél

Az SZMGSZ fuvarlevél

A légi fuvarlevél

A folyami rakjegy és a folyami fuvarlevél

A hajóraklevél

A CIM-UIRR fuvarlevél

A rakjegyzék

Az idegen nyelvű okmány tartalmának ismertetése

 

42. Mutassa be a csomagolás logisztikai szerepét, megjelenési formáit, funkcióit, a csomagolás szabályozását! Mutassa be az egységrakomány-képzés eszközeit és módszereit!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű okmány tartalmát!

Információtartalom vázlata

A csomagolás logisztikai szerepe

A csomagolás megjelenési formái

        Fogyasztói csomagolás

        Gyűjtőcsomagolás

        Szállítási csomagolás

        Egységrakomány

A csomagolás funkciói

        Védelmi

        Racionalizálási

        Kommunikációs

        Marketing

A csomagolás szabályozása

        Általános szabályozás

        Élelmiszerek csomagolása

        Veszélyes áruk csomagolása

Az egységrakomány-képzés eszközei és módszerei

        Szállítóládák, rekeszek

        Rakodólapok

        Konténerek

Az idegen nyelvű okmány tartalmának ismertetése

 

43. Foglalja össze, hogy mi tekinthető veszélyes árunak, milyen a veszélyes áruk azonosítási, számozási rendszere! A veszélyes áruk milyen tipikus tulajdonságokkal rendelkezhetnek?

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

   A veszélyes áruk ADR szerinti osztályai

            Az osztályozás alapelvei

            A veszélyes anyagok tulajdonságai

            A név szerint nem említett anyagok, oldatok és keverékek (készítmények és    hulladékok) besorolása

            Minták besorolása

Az idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

44. Mutassa be a veszélyes anyagokhoz kapcsolódó jelöléseket! Értelmezze a mellékelt jelöléseket!

 

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

            Veszélyt jelölő tábla felépítése, jelölések, méretek

            Szám nélküli veszélyt jelölő tábla

            Számmal ellátott veszélyt jelölő tábla

            A veszélyt jelölő szám helye és jelentése

        A számjegyek száma

        A számjegy megkettőzésének jelentése

        A veszélyt jelölő szám előtti „X” jelentése

            Az UN szám helye és jelentése

Az idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

45. Ismertesse a veszélyes anyagok tárolására vonatkozó szabályokat!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A veszélyes áruk raktár-specifikus osztályozása (VCI osztályozás)

Betárolás előtti ellenőrzés, áruátvétel

Raktárhely hozzárendelése és betárolás

Komissiózás

Szállításra történő előkészítés, berakodás

A veszélyes áru raktárüzem szervezése

        Általános biztonsági szabályok

        Vészhelyzeti magatartás szabályozása

        Takarítási és karbantartási munkálatok

        Higiénés intézkedések

A raktár információs rendszere

Veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozó szabályozás szerinti jelölés

Riasztási és veszélyelhárítási terv

A nyilvánosság informálása

Együvé rakási tilalom

Robbanásveszélyes terek kialakítása

Az idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

46. Ismertesse a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályokat

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A csomagolásra és a tartányokra vonatkozó előírások.

A veszélyes áruk csomagolóeszközbe, IBC-be (nagyméretű csomagolóeszközök) és nagycsomagolásba történő csomagolására vonatkozó általános előírások.

A csomagolási utasításokra vonatkozó általános előírások.

A mobil tartányok és a többelemes gázkonténerek használata.

A fémből gyártott, rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok, tankkonténerek és tartányos cserefelépítmények használata.

A hulladékok szállítására szolgáló, vákuummal üzemelő tartányok használata.

Feladási eljárások.

        Az egyesítőcsomagolások használata

        Tisztítatlan, üres csomagolóeszközökre vonatkozó szabályok

        Egybecsomagolás

        Szállítási engedély és értesítés

        Előírások a 7 osztályra

        Jelölés és bárcázás

A feladó kötelezettségei.

A fuvarozó kötelezettségei.

A fertőző anyagok küldeményeire vonatkozó különleges előírások.

A gázosítószerrel fertőtlenített járművekre, konténerekre és tartányokra vonatkozó különleges

előírások.

Az idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

47. Foglalja össze, hogy milyen kérdéseket szabályoz az ADR, és mire kell ügyelni a veszélyes áruk továbbításának folyamatában!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

Az ADR hatálya és alkalmazási területei

Az „A” Melléklet tartalma

A „B” Melléklet tartalma

Mentességek

A veszélyes áruk szállításában résztvevő személyek képzése

A veszélyes áru szállításában résztvevők kötelezettségei

        A feladó kötelezettségei

        A szállító (fuvarozó) kötelezettségei

        A címzett kötelezettségei

        A többi résztvevő kötelezettségei

=       A berakó kötelezettségei

=       A csomagoló kötelezettségei

=       A töltő kötelezettségei

=       A tankkonténer vagy mobil tartány üzemben tartójára vonatkozó kötelezettségek

A veszélyes áruk hatósági ellenőrzése

A veszélyes árukkal kapcsolatos eseményekről szóló jelentés

Közbiztonsági előírások

Az idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

48. Ismertesse a veszélyes árukra vonatkozó árutovábbítási technológiák jellemzőit!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A veszélyes áruk közúti fuvarozása

Az ARD hatálya

A veszélyes áruk vasúti fuvarozása

A RID hatálya

A veszélyes áruk nemzetközi belvízi fuvarozása

Az ADN hatálya

A mobil tartányok és többelemes gázkonténerek használata

Leszerelhető tartányok, tankkonténerek és tartányos cserefelépítmények, valamint battériás

járművek és többelemes gázkonténerek (meg-konténerek) használata

A szálvázas műanyagból gyártott tartányok, rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok, tankkonténerek és tartányos cserefelépítmények használata

A hulladékok szállítására szolgáló, vákuummal üzemelő tartányok használata

A veszélyes áru küldemények jelölésére, bárcázására és okmányolására, a küldemény engedélyezésére vonatkozó előírások

A fertőző anyagok küldeményeire vonatkozó különleges előírások

A gázosítószerrel fertőtlenített járművekre, konténerekre és tartányokra vonatkozó különleges előírások

A szárazárut szállító hajókra vonatkozó követelmények

A tartályhajókra vonatkozó követelmények

Az idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

49. Ismertesse a veszélyes áruk biztonságos szállítási módjait!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

            A szállítás feltételeire, a berakásra, a kirakásra és az árukezelésre vonatkozó

            általános előírások

            A küldeménydarabok szállítására vonatkozó előírások

            Az ömlesztett szállításra vonatkozó előírások

            A tartányos szállításra vonatkozó előírások

            A berakásra, a kirakásra és az árukezelésre vonatkozó általános előírások

            Együvé rakási tilalom

            Élelmiszerekre, egyéb fogyasztási cikkekre és takarmányra vonatkozó óvintézkedések

            A szállított anyag mennyiségének korlátozása

            Árukezelés és elhelyezés

            Kirakás utáni tisztítás

            A járművek szerkezetére vonatkozó követelmények

 

Az idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

50. Példákkal alátámasztva foglalja össze, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervek készítésekor!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk fogalma.

A közbiztonsági terv elemei.

        A felelősség részletes megosztása.

        A veszélyes áru fajták nyilvántartása.

        A közbiztonsági kockázat értékelése.

        A közbiztonsági kockázat csökkentéséhez szükséges intézkedések meghatározása.

        A rendkívüli események kezelése.

        A közbiztonsági terv értékelésére, ellenőrzésére, valamint a rendszeres felülvizsgálatára

                        és korszerűsítésére vonatkozó eljárás.

        A szállítási információk fizikai védelmének biztosítása.

       A szállító jármű, illetve rakományának eltulajdonítását megakadályozó készülék, berendezések alkalmazása

Az idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

51. Mutassa be, hogy milyen okmányoknak kell kísérni a veszélyes árukat, mit kell tartalmaznia ezeknek az okmányoknak! Értelmezze a mellékelt okmánymintákat!

Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

Információtartalom vázlata

            Általános információk, amelyeket a fuvarokmánynak tartalmaznia kell

            Felelős nyilatkozat

            Utasítás baleset vagy veszélyhelyzet elkerülésére, és annak tartalmi elemei

        Rakomány

        A veszély jellege

        Személyi védelem

        A jármű vezetője által végrehajtandó általános intézkedések

        A jármű vezetője által végrehajtandó kiegészítő és különleges tennivalók

        Információ a járművezető részére tűz esetére

        Az elsősegélykori teendők

            Jármű jóváhagyási igazolás

            ADR oktatási bizonyítván.       

            Multimodális veszélyes áru nyomtatvány

            Engedély veszélyes hulladékokhoz

Az idegen nyelvű dokumentum tartalmának ismertetése

 

Vissza a főoldalra