Az illetékes szakminisztérium által előírt szóbeli vizsgakérdések:

 

Szakmai és vizsgakövetelmények: